Sudura leagă părți componente ale structurilor metalice tot așa cum betonul monolit (turnat direct în șantier) leagă elementele prefabricate din beton armat aduse deja la fața locului și pregătite altundeva pentru a fi puse în operă.

În general, sudarea este făcută cu ajutorul unui curent electric de intensitate mare (cu amperaj ridicat). Prin închiderea circuitului electric se formează un arc electric între piesele de sudat și electrodul de sudură al aparatului, producându-se topirea metalului.

Temperatura produsă la topire accelerează drastic oxidarea, rezultând în baia de oțel topit astfel creată niște produși chimici care îngreunează trecerea curentului electric și, implicit, va ieși un cordon de sudură cu defecte, arcul electric fiind afectat de prezența oxizilor.

De aceea, pentru a împiedica formarea de oxizi dăunători îmbinării, arcul electric trebuie ferit cu prisosință de oxigenul din aerul înconjurător. În acest sens, învelișul electrodului va forma în jurul arcului electric o zgură fluidă (care protejează metalul topit de contactul cu atmosfera) ce se va întări apoi și va fi îndepărtată ulterior.

Sudarea în mediu gazos activ – prescurtat MAG – folosește electrod fuzibil, care este în fapt o sârmă de sudură neînvelită ce se topește laolaltă cu materialul expus sudării, completând astfel cusătura, ca material de adaos. Protecția arcului electric împotriva formării acelor oxizi în baia de oțel este asigurată cu dioxid de carbon.

Sudarea în mediu gazos inert este realizată utilizând electrozi fuzibili (la sudură MIG) ori cu electrozi nefuzibili (la sudură WIG sau TIG, acolo unde electrodul din wolfram sau din tungsten nu se topește și este adăugată simultan în cusătură și sârmă de sudură). În cazul ăsta, gazul protector este heliul ori argonul (pentru oțeluri aliate și metale neferoase). Sudarea cu plasmă este tot o procedură WIG.

O alta variantă este sudarea sub strat de flux. Fluxul este un praf așternut peste zona de sudat a pieselor și joacă același rol ca și învelișul electrodului, de protecție și întreținere a arcului electric. La table este utilizată și sudarea în baie de flux topit, tot cu electrozi de adaos.

Concomitent cu sudarea electrică poate fi aplicată și sudarea prin presiune.

Iar ca metodă de sudare exclusiv manuală, ar fi de menționat sudarea cu flacără de acetilenă și oxigen, dar este extrem de slabă calitativ.