Oțelurile sunt codificate astfel încât identificarea lor în vederea utilizării conform scopului pentru care au fost produse să nu fie o problemă.

De exemplu, ce înseamnă un oțel de clasă S355JRG2+Z15?

Prima literă din simbol reprezintă grupa de oțel:
– grupa P – oțel pentru vase sub presiune, cazane, boilere;
– grupa S – oțel pentru construcții.

S355JRG2+Z15 = oțel nealiat laminat la cald pentru construcții (din grupa S)

Următoarele 3 cifre arată o măsură a rezistenței lui, anume limita de curgere, exprimată în Newtoni pe milimetru pătrat (scris prescurtat N/mm²). Această valoare contează în proiectare pentru stabilirea mărimii secțiunilor la table și profile.

S355JRG2+Z15 = oțel având limita de curgere minimă de 355 N/mm²

În continuare, următoarele două caractere ale simbolului exprimă o altă caracteristică mecanică a oțelului respectiv, reziliența. Încadrarea într-o anumită clasă de calitate este verificată prin teste de laborator care măsoară energia minimă de rupere la încercarea de încovoiere prin șoc (exprimată în Jouli) la anumite temperaturi (exprimate în grade Celsius):
– JR – energia de rupere de 27 Jouli la 20°;
– J0 – energia de rupere de 27 Jouli la 0°;
– J2 – energia de rupere de 27 Jouli la -20°;
– J3 – energia de rupere de 27 Jouli la -30°;
– J4 – energia de rupere de 27 Jouli la -40°;
– KR – energia de rupere de 40 Jouli la 20°;
– K0 – energia de rupere de 40 Jouli la 0°;
– K2 – energia de rupere de 40 Jouli la -20°;
– K3 – energia de rupere de 40 Jouli la -30°;
– K4 – energia de rupere de 40 Jouli la -40°;
– LR – energia de rupere de 60 Jouli la 20°;
– L0 – energia de rupere de 60 Jouli la 0°;
– L2 – energia de rupere de 60 Jouli la -20°;
– L3 – energia de rupere de 60 Jouli la -30°;
– L4 – energia de rupere de 60 Jouli la -40°.
Astfel, oțelul este ales ținând cont de destinația și condițiile reale de exploatare ale structurii metalice per ansamblu ori a fiecărui element în parte, plus alți factori specifici amplasamentului.

S355JRG2+Z15 = oțel cu valoarea minimă a energiei de rupere la încercarea de încovoiere prin șoc de 27 Jouli, măsurată la o temperatură de 20 grade Celsius

Următoarele caractere din simbolul oțelului (având 1 sau 2 caractere) țin de caracteristicile fizice ale materialului (tehnologia de fabricație, tratamente specifice aplicate etc.):
– AR – suprafața netratată;
– G1 – necalmat;
– G2 – calmat;
– G3 – stare de livrare opțională;
– G4 – stare de livrare la alegerea producătorului;
– GH – pentru temperaturi înalte;
– H – pentru temperaturi înalte;
– L – pentru temperaturi scăzute;
– M – laminare termomecanică;
– N – normalizat.

S355JRG2+Z15 = oțel calmat

O alt mărime ce poate fi inclusă în simbolul clasei oțelului este gâtuirea secțiunii, adică reducerea ariei profilului din oțel, reducere exprimată în procente, ce arată măsura comportării lamelare în calculul structurilor îmbinate prin sudură:
– Z15 – 15% gătuire;
– Z25 – 25% gătuire;
– Z35 – 35% gătuire.

S355JRG2+Z15 = oțel cu gâtuire specifică de minim 15%

Referitor la echivalența dintre noile notații (conform SR EN 10025) – unde este precizată rezistența la curgere a oțelului – și notațiile folosite anterior (conform STAS 500) – unde era menționată rezistența la rupere – este ca și cum ai compara mere cu pere:
– S235 are ca echivalent OL37;
– S275 are ca echivalent OL44;
– S355 are ca echivalent OL52.